Aktywność

Przedstawiciel Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Obywatelskim Parlamencie Seniorów

Pani Ewa Morawska- Słuchaczka  Uniwersytetu Trzeciego Wieku działającego w Uniwersytecie Pedagogicznym w Krakowie została delegatką  Obywatelskiego Parlamentu Seniorów.  Inauguracyjne posiedzenie odbędzie się w Sejmie RP -  1 października 2015 r., w Międzynarodowym Dniu Osób Starszych, ustanowionym przez Zgromadzenie Ogólne ONZ. Honorowy patronat nad tym cyklicznym wydarzeniem objął Marszałek Sejmu RP, a patronat merytoryczny Sejmowa Komisja Polityki Senioralnej.

Serdecznie gratulujemy!

Comments are closed.