O Uniwersytecie

 

Uniwersytet Trzeciego Wieku w Uniwersytecie Pedagogicznym im. Komisji Edukacji Narodowej
w Krakowie został powołany Zarządzeniem Jego Magnificencji Rektora z dnia 8 lutego 2013 roku.

Uniwersytet Trzeciego Wieku pozostaje w strukturach organizacyjnych Uniwersytetu Pedagogicznego, co oznacza, że kontrolę nad nim sprawuje Jego Magnificencja Rektor i Senat.

Zajęcia w Uniwersytecie Trzeciego Wieku realizowane w formie wykładów odbywać się będą w auli Wydziału Pedagogicznego, w budynku Uniwersytetu Pedagogicznego, Kraków ul. Ingardena 4.

 

Comments are closed.