O Uniwersytecie

Uniwersytet Trzeciego Wieku w Uniwersytecie Pedagogicznym im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie został powołany Zarządzeniem Jego Magnificencji Rektora z dnia 8 lutego 2013 roku.

Uniwersytet Trzeciego Wieku pozostaje w strukturach organizacyjnych Uniwersytetu Pedagogicznego, co oznacza, iż kontrolę nad nim sprawuje Jego Magnificencja Rektor i Senat oraz Dziekan Wydziału Pedagogicznego.

Uniwersytet Trzeciego Wieku ma siedzibę w budynku Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie os. Stalowe 17.

Zajęcia w Uniwersytecie Trzeciego Wieku realizowane w formie wykładów odbywać się będą w auli Wydziału Pedagogicznego, w budynku Uniwersytetu Pedagogicznego, Kraków ul. Ingardena 4.

Regulamin Uniwersytetu Trzeciego Wieku (PDF)

RADA SŁUCHACZY

Pan  KAROL GRZYBACZ               Przewodniczący Rady

Pani  LIDIA WIDOR                       Skarbnik

Pani EWA MORAWSKA               Przedstawiciel ds. Kultury

Pani MAŁGORZATA KIZLICH       Przewodnik Muzealny

Pani HRABIA ELŻBIETA                 Przedstawiciel ds. Komunikacji i Informacji

Pan PIOTR ROMANIEWSKI          Dokumentalista

 

NOMINOWANY SENIOR w MAŁOPOLSKIM PLEBISCYCIE  Poza stereotypem-Senior Roku 2013

senior

 Na zdjęciu – na pierwszym planie Pan Franciszek – najstarszy Słuchacz UTW w UP

 

Szanowni Państwo

Z przyjemnością informujemy, że Uniwersytet Trzeciego Wieku  w Uniwersytecie Pedagogicznym został przyjęty od 2015 roku do Ogólnopolskiej Sieci Uniwersytetów Trzeciego Wieku „Aktywny Senior”, powołanej przez Fundację Humanitas w Sosnowcu, pod patronatem Rzecznika Praw Obywatelskich.
Dotychczasowe formy aktywności naszego UTW na rzecz aktywizacji społecznej seniorów uznane zostały przez ekspertów Fundacji za efektywne i wartościowe merytorycznie.

Szanowni Państwo

Uprzejmie informuję, że Uniwersytet Trzeciego Wieku w Uniwersytecie Pedagogicznym im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie na mocy podpisania DEKLARACJI PARTNERSTWA z dnia 04.11.2014 roku uzyskał tytuł Partnera Ogólnopolskiej Federacji Stowarzyszeń UTW” .

 

Comments are closed.